#40 Det skall komma en tid då jag utgjuter min ande över alla

#40 Det skall komma en tid då jag utgjuter min ande över alla

0 0 about 1 year ago
Det skall komma en tid
då jag utgjuter min ande över alla.
Era söner och döttrar skall profetera,
era gamla män skall ha drömmar,
era unga män se syner.
29Också över slavar och slavinnor
skall jag då utgjuta min ande.
30På himlen och på jorden
skall jag låta tecken visa sig:
blod och eld och pelare av rök.
31Solen skall vändas i mörker
och månen i blod
innan Herrens dag kommer,
den stora och fruktansvärda.
32Men var och en som åkallar Herrens namn
skall bli räddad.
På Sions berg ... See More

Find us on Facebook